طراحی وب سایت کارخانجات داروسازی ارس بازار

طراحی وب سایت کارخانجات داروسازی ارس بازار

توضیحات

طراحی و پیاده سازی وب سایت ریسپانسیو و دو زبانه لابراتوارهای داروسازی ارس بازار

سال 1396

اسکرین شات ها
افراد حاضر در پروژه
  • محمدرضا شارق
  • مصطفی ذاکری
  • آتی سلطانی
ویدیو