طراحی سایت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

طراحی سایت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

توضیحات

طراحی سایت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 
نمایش دوره ها و کارگاه های آموزشی
امکان ثبت نام
پرداخت آنلاین
دریافت آنلاین گواهی دوره ها
نظرسنجی و امتیاز دهی به کارگاه و مدرس
درخواست برگزاری کارگاه

اسکرین شات ها
افراد حاضر در پروژه
  • محمدرضا شارق
  • معین حسنی
ویدیو