استارتاپ ملی تملیک

استارتاپ ملی تملیک

توضیحات

استارتاپ ملی املاک

اسکرین شات ها
افراد حاضر در پروژه
  • محمدرضا شارق
  • معین حسنی
  • احسان شفیعی
  • فاطمه محسنی
  • فاطمه علیزاده
ویدیو