شرکت پیمانکاری تامین ساختمان

شرکت پیمانکاری تامین ساختمان

توضیحات

تامین کلیه مصالح ساختمانی، آهن آلات با قیمت روز و پروژه های پیمانکاری

سال طراحی 1399

اسکرین شات ها
افراد حاضر در پروژه
  • محمدرضا شارق
  • معین حسنی
ویدیو