فروشگاه تجهیزات صنعتی پاک نیرو

فروشگاه تجهیزات صنعتی پاک نیرو

توضیحات

فروشگاه تجهیزات صنعتی اندازه گیری، ابزار دقیق و برق صنعتی پاک نیرو البرز

راه اندازی - سال 1399

بروز رسانی نسخه جدید با قالب اختصاصی - سال 1400

اسکرین شات ها
افراد حاضر در پروژه
  • محمدرضا شارق
  • معین حسنی
ویدیو