پورتال جامع مدیریت کنفرانس

پورتال جامع مدیریت کنفرانس

توضیحات

طراحی پورتال جامع مدیریت کنفرانس mtsconf با دسترسی چند سطحی شامل:

مدیر کل

دبیر همایش

داور

شرکت کننده

مهمان

اسکرین شات ها
افراد حاضر در پروژه
  • محمدرضا شارق
  • معین حسنی
  • فاطمه محسنی
  • فاطمه علیزاده
ویدیو