یکشنبه, 20 تیر 1400

IP چیست؟


در دنیای واقعی ما انسانها هر یک برای خود نام منحصر به فردی داریم و این مسئله دردنیای اینترنت نیز صادق است.

ادامه مطلب